top of page

Wroclaw

Poland

Poland

Logo Monastère

HO/FE

Women

Order

OSB

Congregation / Federation

Foederationes ab Adoratione Perpetua - Fédération Polonaise

Information

Address

Bebedyktynki od Nieustajacej Adoracji

Nanswietszwgo Sakraentu

ul. Perzedwiosnie 76/78

51-211 WROCLAW

Polska (Poland)

Website

+48 (071) 330 41 04

bottom of page