top of page

Thiên Phuoc / Saint-Joseph

Vietnam

Vietnam

Logo Monastère

HO/FE

Men

Order

OSB

Congregation / Federation

Congregatio Sublacensis Cassinensis - Provincia vietnamita

Information

Founded in 1972 by Thiên An Huê

Address

Dan Viên Biên Duc-Thiên Phuôc 

18 duong7, Khu Pho 2, Tam Binh, Thu Duc,

Ho Chi Minh City

Vietnam

Website

+84 (08) 3729 4871

bottom of page