top of page

Chau Son Nho Quan

Vietnam

Vietnam

Logo Monastère

HO/FE

Men

Order

OCIST

Congregation / Federation

Congregation of the Holy Family

Information

Founded in 1936 by Phuoc Son

Address

Monastère de Châu Sơn

Phú Sơn - Nho Quan -Ninh Bình

Vietnam

Website

+84 (30) 38 66 416

Domus in urbe :

03 Huỳnh Đình Hai - P.24 Q.Bình Thạnh

Hô-Chi-Minh Ville

Vietnam

bottom of page