top of page

Thiên Phuoc / Saint-Joseph

Viêt Nam

Viêt Nam

Logo Monastère

HO/FE

HO

Ordre

OSB

Congrégation / Fédération

Congregatio Sublacensis Cassinensis - Provincia vietnamita

Information

Fondé en 1972 par Thiên An Huê

Adresse

Dan Viên Biên Duc-Thiên Phuôc 

18 duong7, Khu Pho 2, Tam Binh, Thu Duc,

Ho Chi Minh City

Vietnam

Site web

+84 (08) 3729 4871

bottom of page