top of page

Wołoczysk

Ukraine

Ukraine

Logo Monastère

HO/FE

Women

Order

OSB

Congregation / Federation

Congregation of the Missionaries of Otwock

Information

Address

Siostry Benedyktynki Misjonarki

ul. Niezależności 1b

31 200 Wołoczysk obl. Chmielnicka

Ukraine

Website

bottom of page